Over ons

De afgelopen jaren hebben veel particulieren eninstitutionele partijen landbouwgrond aangekocht in de hoop te kunnenprofiteren van bestemmingswijzigingen voor deze grond. Door de huidige economischesituatie zijn veel projecten echter uitgesteld, en zijn geplandebestemmingswijzigingen in de ijskast gezet.


Dit hoeft geen probleem te zijn voor grondeigenaren die kunnenwachten op betere tijden. Maar het kan ook zijn dat aanhouden van de grond nietpast in de plannen van de eigenaar. Doorverkoop van de grond is dan de gewenstestap. Maar hoe vindt men een geschikte koper?


Er zijn ook partijen voor wie de huidige economischesituatie juist serieuze kansen oplevert. Zij zouden, als goede belegging, nu graaggrond willen kopen in gebieden waar uiteindelijk bestemmingswijzigingen wordenverwacht. Maar hoe vindt men een mogelijke aanbieder?


Wij willen vraagen aanbod via onze site makelaaringrond.nl graag bij elkaar brengen.


Aanbieders krijgende mogelijkheid om door het plaatsen van een advertentie op makelaaringrond.nl hun grond onder de aandacht te brengen van een brede groep potentiëlegeïnteresseerden.


Vooraanstaande kopers creëren wij een ruim bestand van te koop staande percelen,gelegen in de gewenste ontwikkelingsgebieden.


De makelaar op de hoek van de straat is voor dit soortspecifieke locaties niet altijd de partij die het beste kan helpen. Deze houdtzich voornamelijk bezig met woonoplossingen: de (ver)koop van woningen of vanbouwgronden waarop direct gebouwd kan worden.


Makelaaringrond.nlwil een platform zijn waarop kopers en aanbieders elkaar kunnen vinden.


U wiltlandbouwgrond te koop aanbieden? Plaats een advertentie op de site. Of wilt ugrond kopen? Kijk op de site wat de mogelijkheden zijn. En wilt u eerstverdere informatie hebben? Dan kunt u ons natuurlijk bellen: 070-3702233.


  • Multirisk Diensten b.v.
  • Binckhorstlaan 36-C348, 2516BE Den Haag
  • kvk: 32065139
  • Bank ABN AMRO: 0556162102
  • info@makelaaringrond.nl
  • Telefoon: 070-3702233
  • Binckhorstlaan 36-C348, 2516BE Den Haag Disclaimer |Privacybeleid | Advertentievoorwaarden | te gebruiken koopcontract